Strojírenství
Stávající výrobní program je zaměřen na výrobu součástí, dílců a části zařízení
pro vstřikovací stroje na výrobu plastových výrobků a na produkce komponentů nástrojařství. Další části strojní výroby jsou orientovány na dodávky zařízení a součástí pro automobilový průmysl.
CNC stroj 1 CNC stroj 1 - pohled 2 CNC stroj 2 vrtačka